Rajalla - Ajatuksia rajan molemmilta puolin

Rajalla - Ajatuksia rajan molemmilta puolin

Kahden maailman rajalla.Tässä on olevaisuuden raja. Olet nyt astunut sille.

Valittavanasi on jatkatko tutkimusretkeäsi kanssani henkiseen, tuntemattomaan maailmaan, vai peräännytkö tuttuun ja turvalliseen materialistiseen todellisuuteen.

- Valinta on sinun!


Ajoittain ilmestyvässä Blogissa käsitellään erilaisia aiheita rajatiedon piiristä. Se on sekoitus fantasiaa, omia kokemuksia sekä ajatuksia olevaisuuden tuolta puolen!

Näe, mitä minä näen ja koe mitä koen - blogini kertoo vain muunnetun totuuden!

Ihmiskäsityksiä

Henkisiä ajatuksiaJulkaisija: Shadow Camera su, elokuu 06, 2017 21:39:52

Ihmisen olemus on moniuloitteinen. Teosofiassa ajatellaan, että ihminen on mikrokosmos, ja eri planeettakausien kehityksellä on ihmisessä omat vastaavuutensa esimerkiksi aisteina sekä tajunnan eri tasoina ja ominaisuuksina. Sen käsityksen mukaan ihmisessä voidaan siten erottaa seitsemän prinsiippiä, jotka ovat ātma eli kaikkiallinen henki, buddhi eli henkinen sielu, manas eli inhimillinen sielu, kāma rūpa eli himo- tai tunnekeho, linga sharīra eli fyysisen kehon kaksoispuoli ts. astraalikeho, prāna eli elonhenkäys elävässä olennossa ja sthūla sharīra eli fyysinen keho.

Kristillinen käsitys taas jakaa ihmisen kolmeen eri osaan: sieluun, henkeen ja ruumiseen. Kristillisten oppien mukaan ihmisen tulisi elää Raamatun oppien mukaan ja antaa elämänsä Jeesuksen tai Jumalan käsiin ja elää hyveellinen elämä. Buddhalaisuudessa puolestaan ajatellaan että ihminen on kärsivä, jälleensyntyvä, kuolematon olento, jonka keskeinen päämäärä on valaistuminen, eli Nirvana. Tämä nähdään kaiken kärsimyksen loppuna. Valaistumisen voi saavuttaa kehittämällä jaloa kahdeksanosaista polkua, joka jakaantuu kolmeen pääosaan: hyveen, keskittymisen ja viisauden kehittämiseen. Valaistunut tajuaa olemassaolon perimmäisen luonteen eikä siksi enää takerru maailmaan. Näin hänen takertuminen lakkaa, ja sen myötä kärsimys.

Kuten voimme helposti todeta: jokaisella aatteella ja uskonnolla on kuitenkin oma ihmiskäsityksensä. Valtaosassa niissä on kuitenkin vallalla sellaiset perustotuudet, kuin ihmisen sielun kuolemattomuus ja kuolemanjälkeinen elämä. Ihmisen olemusta on kuvattu monella tavalla ja ihmiskäsitykset elävät samoin kuin aika ja vallitsevat totuudetkin.

Tässä kirjassa esitetty ihmisnäkemys on saanut vaikutteita kristillisestä ja teosofisesta ihmiskäsityksestä. Toisaalta se tarkastelee ihmistä omasta vaillinaisesta näkökulmasta, kirjoittajan omien käsityksien ja kokemuksien kautta.

Ajattelen ihmistä moniuloitteisena olentona. Äärimmäisenä olemuspuolena meillä on fyysinen kehomme, jolla operoimme fyysisessä ulottuvuudessa. Tällä keholla on oma eteerinen vastinkappaleensa meitä lähimpänä olevalla sisäisen avaruuden tasolla, henkimaailmassa. Teosofit kutsuvat tätä astraalikehoksi. Tunneolemuksemme on tätä seuraava sisempi olemuspuolemme.

Tässä olemuspuolessa vaikuttaa iso osa meidän päivätajunnastamme. Tunneaistimme, joka on meidän ainoa universaali aistimme operoi samanaikaisesti sekä aineen, että hengen maailmassa tunteita vastaanottaen ja lähettäen. Herkkyytemme, joka vastaanottaa tunteita eli energiaa, on tässä tehtävässä keskeisessä roolissa. Tunneolemuksemme ei siis pelkästään vastaanota tuntemuksia vaan myös lähettää niitä eteenpäin.

Tämän lisäksi ihmisellä on mentaalinen eli älyllinen olemuspuoli, jossa virtaa toisaalta luovuuden voimat ja ajatukset, mutta se toimii myös intuition kanavana yli-minäämme ja sitä kautta koko maailmankaikkeuteen. Tunne- ja mentaalinen olemuspuolemme pyrkii synkronismiin eli saumattomaan yhteistyöhön olemuspuoltemme välillä.

Valitettavasti tämä ei aina ole kuitenkaan niin helppoa. Useimmiten nämä olemuspuolet eivät kehity ihmisellä tasaisesti, vaan painopiste siirtyy toisen puolen dominointiin. Intuitio kehittyy juuri näiden kahden olemuspuolen synkronisaation ja balanssin eli tasapainon avulla.

Viidentenä olemuspuolena ihmisessä olen kokenut tiedostamattoman olemuspuolen, joka tunnetaan meillä psykologiassa alitajunnan käsitteenä. Unenaikainen olemuspuolemme. Kuudenneksi olemuspuoleksi nostan jumalaisen kipinän meissä jokaisessa, eli yli-minän. Ihmisen seitsemäs olemuspuoli merkitseekin jo paluuta lähteeseen, eli absoluuttiin, Jumalaan tai korkeimpaan. Nimityksiä on lukuisia.

SC 6.8.2017